Bu kararın ardından İstinaf Mahkemesi, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 11. İdari Dava Dairesi tarafından verilen bu karara itiraz etti. Ancak Ankara 2. ve 23. İdare Mahkemeleri, avukat Ece Sindel Öge'nin başvurusuyla verilen kararın usul ve yasa hükümleri ile hukuka uygun olduğuna dair bir neden bulunmadığına kanaat getirerek İstinaf başvurusunu reddetti. Sonuç olarak, kanser hastalarının tedavisinde kullanımı uygun görülen ve tek kür maliyeti 32 bin 514 TL olan pembrolizumab etken maddeli ilacın bedeli Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak.

Avukat Ece Sindel Öge, kanser tedavisinde kullanılan akıllı ilaçların bedellerinin karşılanmasına yönelik açılan davaların bazılarının İş Mahkemeleri'nde, bazılarının ise İdare Mahkemeleri'nde incelendiğine dikkat çekti. İdare Mahkemeleri tarafından verilen bu kararın, İş Mahkemeleri açısından da örnek olabileceğini ifade etti.

Editör: TÜRKİYE SAATİ