Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Peyzaj Mimarları Odası, Akbelen Ormanı’nda yaşanan ağaç katliamı karşısında direnen İkizköy halkına yaptıkları açıklama ile destek verdi. Kömür madenlerinin birçok tehdidi de beraberinde getirdiğine dikkat çeken peyzaj mimarları, enerji ihtiyacının temiz enerji kaynaklarından giderilmesi gerekliliğine vurdu yaptı.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Muğla İkizköy`de bulunan kömür madeni sahasının genişletilmesi çalışmaları, Akbelen Ormanı`nı tahrip etmektedir. Maden sahasının genişletilmesine ve Akbelen Ormanı`nın tahrip edilmesine iki yıldır karşı çıkan yöre halkına günün erken saatlerinde polis müdahalesi gerçekleştirildi.

Enerji ihtiyacı uğruna yok edilen doğal sistemlerimiz, ekosistemde geri dönülmesi imkânsız tahribatlar yaratmaktadır. Halihazırda orman yangınları ile parça parça kaybedilen doğal peyzajlarımız, plansızca ve Çevresel Etki Değerlendirmeleri göz ardı edilerek açılan madenler sebebiyle hızla yok olmaktadır. 

Enerji ihtiyacını ormanları katlederek gidermek yerine öncelikle enerji tasarrufuna gidilmesi gerekmekte, ülkemizin ihtiyaç duyduğu enerji öncelikle temiz enerji kaynaklarından karşılanmalıdır. Özellikle kentlerde doğa tabanlı çözümler ile gerek su arıtma, gerek iklimlendirme konularında kentsel peyzaj yöntemlerinden yararlanılması hem enerji verimliliği hem de iklim değişikliğine uyum ve etkilerinin azaltılması yönünde atılması gereken en önemli adımların başında gelmektedir. Çağımızın en önemli sorunlarından olan iklim değişikliğine uyum ve etkilerinin azaltılması yönünde atılacak adımlarda kentsel peyzajlar kadar kırsal ve doğal peyzajların önemi de oldukça büyüktür.

Ayrıca Muğla İkizköy bölgesinde yer alan 3 farklı termik santral için bugüne kadar binlerce dönüm ormanlık alan yok edilmiş, termik santraller için açılan kömür madenleri nedeniyle bu bölgede 12 yerleşim alanı ortadan kaldırılmıştır. Maden alanlarında ürün ekilememesi, ağaç dikilememesi, arıcılık yapılamaması, hayvancılık faaliyetlerinin yürütülememesi de gıda güvenliği ve göç tehdidini de birlikte getirmektedir. 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak doğal ve tarım alanlarımızın daha fazla yok olmaması için İkizköy Halkının yanında olduğumuzu bildiririz. Günümüzde sıkça tartışılan gıda krizi, gıda güvenliği ve kıtlık konularına da hazırlıksız yakalanmamak adına tüm tarım alanlarımızın korunarak doğru ve iyi tarım uygulamalarıyla, çiftçilerin desteklenmesi ile geleceğimizin teminat altına alınması gerektiğini, iklim değişikliğine uyum ve etkilerinin azaltılması doğal peyzajlarımızın korunması ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına ve enerji tasarrufu yoluna gidilmesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla bildiririz.”

HABER MERKEZİ

Editör: Cemre Çalışkan