Sayıştay’ın Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 2022 yılı hesaplarına ilişkin denetim raporu TBMM’ye sunuldu.

Raporda, “Kurumun özkaynakları sermaye artırımları yolu ile nominal olarak artırılsa da son beş yılda reel olarak yüzde 78,7 oranında azalmıştır. Kurum 2022 yıl sonu itibariyle toplam 3.850 milyon TL kredi kullanmış, cari dönem sonu kredi bakiyesi tutarı ise 1.320 milyon TL olmuştur. Aylık nakit açığı kira alacaklarının taksitlendirildiği ocak ayında 100 milyon TL iken yıl sonunda 422,5 milyon TL’ye yükselmiştir” tespitleri yapıldı. Raporda, şu değerlendirmeler yapıldı:

“İHTİYAÇ DUYULAN FİNANSMANIN BANKA KREDİLERİ YOLUYLA KARŞILANDIĞI…”

“Kurumun üretmiş olduğu tarımsal ürünleri, piyasayı regüle etme amacıyla düşük fiyatlardan satmasının yanında, artan üretim maliyetleri nedeniyle özkaynakların satın alma gücünün reel olarak azaldığı; bu nedenle işletme faaliyetlerinin sürekliliği için ihtiyaç duyulan finansmanın banka kredileri yoluyla karşılandığı, bu durumun işletmenin karlılığı ve faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından risk oluşturduğu tespit edilmiştir.”

Raporda ayrıca şu bulgulara yer verildi:

“VERİMLİ BUĞDAY TOHUMU ÇEŞİTLERİNİ YETİŞTİRMEMESİ NEDENİYLE…”

DİSK-AR’ın raporuna göre 2023’te hissedilen yıllık enflasyon yüzde 106,9 oldu DİSK-AR’ın raporuna göre 2023’te hissedilen yıllık enflasyon yüzde 106,9 oldu

“Kurum 2022 yılında artan nakit ihtiyacını banka kredileri kullanmak suretiyle karşılamakta iken kira bedellerinin peşin tahsil edilmemesi nakit akışını daha da bozmuş ve kira alacakları kadar ilave kredi kullanım ihtiyacı doğmuştur.

 Kurumun, ülke çiftçisinin rağbet gösterdiği verimli buğday tohumu çeşitlerini yetiştirmemesi nedeniyle, tohumluk buğday piyasasındaki payının yıllar itibariyle azaldığı tespit edilmiştir.

 Ülke genelinde satılan sertifikalı buğday tohumunun yaklaşık dörtte biri TİGEM tarafından karşılanmaktayken, Güneydoğu Anadolu bölgesinde talep gören Ceyhan 99 çeşidi dışında, ülkemizin tahıl deposu olarak kabul edilen İç ve Orta Anadolu ile Trakya bölgelerinde üreticilere hitap eden ve talep gören bir buğday çeşidi yetiştirilmemesi nedeniyle tohumluk buğday piyasasındaki pazar payının son yıllarda azalmaya başladığı görülmektedir.”

ANKA

Kaynak: