CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in son 5 yılda 845 taşınmazın satıldığını açıkladığını belirterek, ''Aralarında enerji şirketlerinin de olduğu özelleştirmeler de devam ediyor. Kamu tarafından satılan fabrikaların satış bedellerine bugün aynısı yapmak olası değil. Kamu varlıkları yok edilmesi serbest piyasa ekonomisi anlayışı ile devletin kamusal varlığını eritiyor. Enerji şirketi, limanı, fabrikasını ve kamu varlıklarını yok pahasına satıp 22 yılda bir kamu fabrikası dahi açmazken hazine arazilerini dahi satmaya devam ediyor. AKP iktidarından önce oluşmuş kamu varlıkları sata sata bitiremeyen iktidarın özelleştirme anlayışı hız kesmiyor" dedi.

''2019 - 2023 YILLARI ARASINDA 212 ADET İMAR PLANI ONAYLANMIŞ''

Ömer Fethi Gürer, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle Meclis'e soru önergesi verdi. Gürer, Bakan Şimşek'e plan değişikliği yapılan arsa ve arazilerin durumunu, onaylanan imar planlarının sayısını sordu. Soru önergesine yanıt veren Şimşek, özelleştirme uygulamalarının temel amacının ekonomide verimliliği artırmak olduğunu belirterek, özelleştirme kapsam ve programındaki atıl kamu taşınmazlarına azami bir şekilde katma değer katılarak şeffaf ve rekabetçi bir ortamda ekonomiye kazandırıldığını açıkladı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 2019-2023 arası 5 yıllık dönemde toplam 845 taşınmaz özelleştirildiğini açıklayan Şimşek, özelleştirme uygulamalarından elde edilen gelirlerin Özelleştirme Fonu’nda toplandığını ifade etti. Şimşek, son beş yıl içinde 43 ilde imar planı çalışmalarının yürütüldüğünü ifade ederek, 2019- 2023 yılları arasında toplam 212 adet imar planının onaylandığını da açıkladı.

Fonda toplanan gelirlerin hangi amaçla kullanıldığına ilişkin de bilge veren Şimşek, "Özelleştirme programındaki kuruluşlarda çalışan personele yapılan iş kaybı tazminatı vb. ödemeler ile kapsamdaki kuruluşların özelleştirmeye hazırlanması amacıyla idari, mali ve hukuki yönden yapılan düzenlemelerin gerektirdiği giderlerin karşılanmasına öncelik verilerek, bu harcamalar düşüldükten sonra kalan tutar, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine hesabına aktarılmaktadır'' dedi.

 “SERBEST PİYASA EKONOMİSİ ANLAYIŞI İLE DEVLETİN KAMUSAL VARLIĞINI ERİTİYOR”

Ömer Fethi Gürer, Şimşek'in bu yanıtlarının değerlendirirken şu görüşleri dile getirdi:

"2003 sonra 15 yılda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile özelleştirme programındaki kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında, 101 kuruluşta bulunan kamu payları ile 10 liman, 90 elektrik santrali, 40 işletme, 11 otel/sosyal tesis, 3.703 taşınmaz, 37 maden sahası, 3 gemi, 6.808 kalem makine-teçhizat, 155 adet isim hakkı/marka ve araç muayene hizmetleri, toplam 59,9 milyar ABD Doları bedelle özelleştirilmişti. Ayrıca, 2 kuruluştaki kamu payları ile 1 işletme, 1.230 taşınmaz, 95 gemi ve 102 kalem makine-teçhizat, 4046 sayılı Kanun'un 2/i maddesi çerçevesinde toplam 1 milyar ABD Doları bedelle muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına devredilmişti. Bu süreç sonrası 10 şeker fabrikası içinde bulunduğu kamu varlıkları ile binlerce dönüm hazine arazisi de satıldı. Bakan son 5 yılda 845 taşınmazı satıldığını ifade ediyor. Aralarında enerji şirketlerinin de olduğu özelleştirmeler de devam ediyor. Kamu tarafından satılan fabrikaların satış bedellerine bugün aynısı yapmak olası değil. Kamu varlıkları yok edilmesi serbest piyasa ekonomisi anlayışı ile devletin kamusal varlığını eritiyor. Enerji şirketi, limanı, fabrikasını ve kamu varlıklarını yok pahasına satıp 22 yılda bir kamu fabrikası dahi açmazken hazine arazileri dahi satmaya devam ediyor. AKP iktidarından önce oluşmuş kamu varlıkları sata sata bitiremeyen iktidarın özelleştirme anlayışı hız kesmiyor." 

 

Kaynak: anka