Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Kabine Toplantısı’nın ardından en düşük emekli maaşının 10 bin lira olacağını, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek yüzde 5 zam verildiğini açıkladı. CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, bugün en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi için TBMM’ye kanun teklifi verdi. Kanko, Meclis Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yerdi:

"EMEKLİLERİN YAŞAM STANDARTLARINDAKİ DÜŞÜŞ ENGELLENEMEMEKTEDİR”

“Maalesef ülkemizdeki milyonlarca emekli, dul ve yetimin yaşadığı ekonomik sorunlar, mevcut iktidar tarafından bilinmesine rağmen, bu sorunlar yıllardır göz ardı edilmekte ve çözüme kavuşturulmamaktadır. Emeklilerin ekonomik sıkıntıları, geniş kapsamlı ve etkili bir çözüm stratejisi gerektirmektedir. Ancak bu yönde somut adımlar atılmamakta ve emeklilerin yaşam standartlarındaki düşüş engellenememektedir. Toplumun önemli bir kesimini oluşturan emeklilerin yaşadığı bu sorunlar, sadece bireysel değil; aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk da içermektedir.

"SON 22 SENEDE EMEKLİLER İÇİN EN KÖTÜ DÖNEM 2023 YILI OLDU”

ÖZGÜR ÖZEL STRAZBURG'DA SOSYALİSTLER, DEMOKRATLAR VE YEŞİLLER GRUBU TOPLANTISI'NDA KONUŞTU: " SOSYAL DEMOKRAT DEĞERLERDEN ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ" (1) ÖZGÜR ÖZEL STRAZBURG'DA SOSYALİSTLER, DEMOKRATLAR VE YEŞİLLER GRUBU TOPLANTISI'NDA KONUŞTU: " SOSYAL DEMOKRAT DEĞERLERDEN ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ" (1)

SGK verilerine göre, son 22 senede emekliler için en kötü dönem 2023 yılı oldu. 2001 yılında en düşük 4a emekli maaşının asgari ücrete oranı 1,43’tü. Yani, en düşük emekli maaşı, asgari ücretin neredeyse 1 buçuk katıydı. 2023 yılının ikinci yarısındaysa bu oran 0,66’ye geriledi. Yani, en düşük emekli maaşı asgari ücretin üçte ikisine denk geliyor. Evini geçindiremeyen, kirasını, elektriğini, doğal gazını ödeyemeyen, emeklilerimiz çok zor durumda. Emekliyi yüksek enflasyona ezdiren ve yoksulluğa mahkum eden bu maaş politikası biran önce revize edilmelidir.

"DUL VE YETİM AYLIKLARININ DAHA MAKUL SEVİYELERE YÜKSELTİLMESİ TOPLUM REFAHI ADINA ÖNEMLİ BİR ADIM OLACAKTIR”

Ülkemizdeki 16 milyon dolayında dul, yetim ve emeklinin yüzde 90’ının aldığı aylıkla geçinemediği, yokluk ve açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verdiği, ömrünün geri kalanında insanca yaşamak adına mücadele içinde olduğu reel bir gerçeklikle karşı karşıyayız. İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi büyükşehirlerde ve birçok kentte emeklinin aldığı düşük maaşlar ve ülkede yaşanan yüksek enflasyon yüzünden ev kirasını bile ödeyemediği ülkeyi yönetenler tarafından bilinmesine rağmen maalesef somut adımlar atılmamaktadır. Emekli maaşları, bir ülkedeki yaşlı nüfusun yaşam standartlarını sürdürebilmesi için en önemli kriter olarak görülmektedir. Emekli maaşlarıyla orantılı olarak hesaplanan dul ve yetim aylıklarının daha makul seviyelere yükseltilmesi toplum refahı adına önemli bir adım olacaktır.

"AKP HÜKÜMETİ, 22 YILLIK İKTİDARI DÖNEMİNCE EMEKLİLERE UMUT VERMİŞ, ANCAK EMEKLİLERİN UMUTLARI HEP BAŞKA BAHARA KALMIŞTIR”

Bugün en düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olduğu, dul maaşının 5 bin lira, yetim maaşının 2 bin 500 lira, açlık sınırının 18 bin liraya dayandığı ülke gerçeğinden yola çıkarsak AKP iktidarının dul, yetim ve emekliliğimizi açlığa ve yoksulluğa mahkum ettiği net bir şekilde görülmektedir. 30-35 yıl süren çalışma hayatının ardından emekli olan vatandaşlarımız, emeklilik dönemlerini huzur içinde geçirmeyi arzu ederken ülkenin zorlu ekonomik koşulları nedeniyle işsiz olan çocuklarını ve onların ailelerini geçindirmek, torunlarına bakmak zorunda kalmaktadırlar. AKP hükümeti, 22 yıllık iktidarı dönemince emeklilere umut vermiş, ancak emeklilerin bu umutları hep bir başka bahara kalmıştır. Emekliler siyasi iktidar tarafından sürekli aldatılmış ve hayal kırıklığına uğratılmıştır. Emekliler arasındaki maaş adaletsizliğini gidereceğini vadeden AKP hükümeti, buna karşın emekli maşını daha da adaletsiz hale getirmiştir.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 17 BİN 2 TL TABAN KABUL EDİLEREK EMEKLİLERİMİZİN YAŞADIKLARI GELİR ADALETSİZLİĞİNE KARŞI ONURLU YAŞAMLARINI SÜRDÜREBİLECEKLERİ BİR SİSTEM HEDEFLENMEKTEDİR”

Bu yasal düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 2024 yılı asgari ücreti olan 17 bin 2 TL taban kabul edilerek emeklilerimizin sorunlarına bir nebzede olsa çözüm üretmek, yaşadıkları gelir adaletsizliğine karşı onurlu yaşamlarını sürdürebilecekleri bir sistem hedeflenmektedir. Emekliler arasındaki maaş adaletsizliğini gidereceğini vadeden hükümet, buna karşın emekli maşını daha da adaletsiz hale getirmiştir. Ülkedeki gelir adaletsizliğinin emekli vatandaşlarımızın onurlu yaşamlarını sürdürebilecekleri bir düzenlemeyi kapsaması amacıyla verdiğimiz bu kanun teklifiyle asgari ücret taban uygulaması, maaşların reel değerini koruyarak emeklilerin ekonomik refahını artırmayı hedeflemektedir. Emekli maaşlarında belirlenen taban, enflasyonun etkisiyle yaşlı nüfusun satın alma gücünü korumaya yardımcı olması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, emekli maaşları üzerinde yapılan taban uygulamaları, dul, yetim ve emekli maaşlarının iyileştirilmesiyle ekonomik istikrar ve sosyal güvenlik açısından önemli bir adım olacaktır.”

ANKA

Kaynak: