Bugün düzenledikleri basın toplantısında, en düşük memur maaşının büyükşehirlerde 47 bin 500 TL seviyesine çıkarılmasını istediklerini belirten KESK, aynı zamanda konut sahibi olmayan tüm kamu emekçilerine kira yardımı yapılmasını talep etti.

KESK, açıklamasında Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aralık 2023 itibarıyla yoksulluk sınırının en az yüzde 70 artarak 45 bin TL'ye ulaşacağını öngördüğünü belirtti. Bu doğrultuda, 22 bin TL olan en düşük memur maaşının 2024 yılı ocak ayından itibaren eş, çocuk yardımı ve kira yardımıyla birlikte en az 45 bin TL seviyesine çıkarılmasını talep edildi.

KESK'in talepleri arasında en düşük memur maaşının artırılmasının yanı sıra, "eş ve çocuk yardımları"nın asgari gıda harcaması tutarında artırılması da yer aldı. Konut sahibi olmayan tüm kamu emekçilerine büyükşehirlerde 7.500 TL, diğer şehirlerde 5.000 TL kira yardımı yapılmasını isteyen KESK, bu taleplerini açıkladı.

Ayrıca, sendikanın talepleri arasında kamuda çalışanlara yönelik çeşitli maddi ve sosyal haklar da yer aldı. Talepler arasında yemek yardımı, doğalgaz üzerinden yakacak desteği, ücretsiz servis veya ulaşım imkanı, ikramiye, hoş geldin ikramiyesi, kreş yardımı, harcırah ve görev tazminatının artırılması gibi konular da bulunuyor.

KESK, ayrıca kadın çalışanların emeklilik yaş haddinin düşürülmesi, ek göstergelerin verilmesi, ek ödemelerin emeklilikte de yansıtılması, Zorunlu BES kesintisinin kaldırılması, emekli maaşlarının artırılması gibi konularda da taleplerde bulundu.

KESK'in talepleri şu şekilde:

"• Eş yardımının 3.310 TL’ye, çocuk yardımının her çocuk için 2.220 TL’ye çıkarılmasını,

• Konutu olmayan kamu emekçilerine büyükşehirlerde 7.500 TL, diğer şehirlerde 5.000 TL KİRA YARDIMI verilmesini istiyoruz.

• Böylece kamuda en az maaşı alan, eşi çalışmayan, 2 çocuklu, konutu olmayan kamu emekçisinin maaşının büyükşehirde görev yapıyorsa 2024 Ocak itibari ile 47 bin 500TL’ye, diğer şehirlerde görev yapıyorsa 45 bin TL’ye çıkarılmasını,

• Kamuda en az maaş alan bekâr, konutu olamayan bir kamu emekçisine büyükşehirde görev yapıyorsa 2024 Ocak itibari ile 39 bin 750 TL, diğer şehirlerde yaşıyorsa 37 bin 250 TL maaş verilmesini istiyoruz.

• Kamuda en az maaş alan bekâr ve konutu olan kamu emekçisinin mevcutta 8.077 TL’lik ilave seyyanen ödenek dâhil 20.430 TL olan maaşının, Ocak 2024 için 32.250 TL olmasını ve bu ücretin en az ücret olan Temel Ücret olarak adlandırılmasını teklif ediyoruz. 

• 2024 Ocak için teklif ettiğimiz bu tutarların her üç ayda bir yoksulluk sınırındaki artış oranında güncellemesini,

• Güncellenen bu rakamlara refah payı olarak her üç ayda bir resmi olarak açıklanan Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla artışı (ekonomik büyüme) eklenmesini talep ediyoruz. 

 • Ayrıca TİS teklifimizde ücretlilerden kesilen Gelir Vergisi matrahına esas tutarın yıllık %15’i geçmeyecek şekilde düzenlenmesini, alınacak Gelir Vergisi diliminin  %15’te sabitlenmesini istiyoruz."

KESK'in TİS teklifinde maaş artışı taleplerinin yanı sıra, yan haklara ilişkin taleplere de yer verildi;

"•İşyerinde yemek çıkmayan kamu emekçilerine Ocak 2024 itibari ile aylık 3.325 TL yemek yardımı,

• Tüm kamu emekçilerine aylık 50 metre küp doğalgaz üzerinden yakacak desteği 

• Tüm kamu emekçilerine işe geliş gidişlerinde ücretsiz servis, 

• Servis imkânından yararlanamayan kamu emekçilerine Türkiye genelinde kamu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanacakları aylık abonman kartı 

• Tüm kamu emekçilerine yılda iki kez brüt asgari ücret tutarında ikramiye 

• Göreve ilk başlayan kamu emekçilerine iki maaş tutarında “Hoş Geldin İkramiyesi” 

• Ücretsiz kamu kreşleri açılıncaya kadar 0-6 yaş arasındaki her çocuk için 5.000 TL tutarında kreş yardımı, 

• Çok düşük seviyelerde kalan harcırah ve seyyar görev tazminatının derece ayrımı yapılmadan günlük 377 TL’ye çıkarılmasını

• Eve dönüş minibüs parasını bile karşılamaya yetmeyen fazla mesai ücretimizin (her fazla saat için 5,40 TL) aylık çalışma saatimize bölünmesi sureti ile bulunan tutara çıkarılmasını, 

• Seçim öncesi verilen 3600 ek gösterge sözünün tutulmasını, 1. Dereceye yükselen tüm kamu emekçilerine 3600 ek gösterge verilmesini,

• Tüm ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasını,

• Zorunlu BES kesintisinin kaldırılmasını,  

• Mevcut emekli maaşlarının yoksulluk sınırı temel alınarak artırılmasını,

• EYT’de hala süren mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini, 

• Kadın çalışanların 20 hizmet yılı, erkek çalışanların 25 hizmet yılı dolduğunda yazılı talepleri halinde emekli olma hakkı kazanmasını, 

• Kademeli geçişle ilgili yaş hadleri uygulanmamasını, 5510 sayılı kanunda kademeli geçiş süresinin sonundan itibaren öngörülen yaş hadleri yerine kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaşın dikkate alınmasını, 

• Ek ödeme adaletsizliğinin ortadan kaldırılmasını, farklı kamu kurumlarında aynı unvanda çalışan tüm kamu emekçileri arasında ücret eşitliğinin sağlanmasını, adil ücret politikasının esas alınmasını,

• 4/C den 4/B ye geçen personelin mevcutta %20 olan ek ödeme tutarının kademeleri temel alınarak %70 ile %105 bandına çekilmesini TALEP EDİYORUZ."

HABER MERKEZİ

Editör: Cemre Çalışkan