TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bugün Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonu'nun 2022 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleri ile İlgili Denetim Raporlarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülüyor.

Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Salim Arda Ermut, komisyon üyelerine sunum yaptı. Sunumda öne çıkan başlıklar şöyle:

"FİNANSAL PİYASALARDA İYİLEŞMEYİ VE DERİNLEŞMEYİ SAĞLAMAK DA TÜRKİYE VARLIK FONU’NUN STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ ARASINDA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP"

"Türkiye Varlık Fonu olarak, yatırımlarımızı ve işlemlerimizi 4 ana başlık altında topladığımız stratejik amaç ve görevler doğrultusunda yapmaktayız. Stratejik amaç ve görevlerimizin ilki, fon bünyesindeki varlıkların değerini üst seviyeye çıkartmak. Portföyümüzde, ülkemizin ulusal şampiyonları diye tanımladığımız çok değerli şirketler mevcut. Bu şirketlerimizin değerini daha da üst seviyeye çıkaracak aksiyonları almak bizim en önemli amaç ve görevlerimizden birisi. Türkiye içindeki stratejik yatırımlara sermaye sağlamak, bizim oldukça önem verdiğimiz stratejik amaç ve görevlerimizden bir diğeri. Kalkınma fonu anlayışı ile vizyoner projeler, dışa bağımlılığı azaltacak yatırımlar, altyapı projeleriyle ilgili fırsatların değerlendirilmesi hususunda elimizden geleni yapıyoruz. Bir diğeri ise; Türkiye'nin yurt dışı stratejisini ve rekabetçi şirketlerini destekleyen sermaye yatırımları yapmak. Ülkemizdeki potansiyeli olan şirketlere bu amaç doğrultusunda yatırım yaparak yerel şirketlerden bölgesel ve küresel markalar ve lider şirketler çıkaracak ortaklıklar yapmak da bizim stratejik amaç ve hedeflerimiz arasında yer alıyor. Finansal piyasaların iyileşmesine destek olacak sermaye bazlı aksiyonlar alarak ve finansal piyasalarda derinliği ve çeşitliliği artırıcı adımlar atarak finansal piyasalarda iyileşmeyi ve derinleşmeyi sağlamak da Türkiye Varlık Fonu’nun stratejik amaç ve hedefleri arasında önemli bir yere sahip. Bu hedeflere; güçlü finansman kaynağı, köklü kurumsal yönetim, ilke ve değerlerimiz ve yetkin bir yetenek havuzuyla ulaşmayı hedefliyoruz.

"2022’İN İLK ÇEYREĞİNDE, KAMU BANKALARINA 51,5 MİLYAR TL TUTARINDA SERMAYE ARTIŞI SAĞLANDI"

Türkiye Varlık Fonu’nun son iki yılda gerçekleştirdiği faaliyetlere genel itibarıyla şöyle bir bakarsak; 2022’in ilk çeyreğinde, kamu bankalarına 51,5 milyar TL tutarında sermaye artışı sağlandı. ADQ ile 300 milyon USD tutarında teknoloji fonu kurulması konusunda anlaşma sağlandı. Ve Türk Telekom’un yüzde 55 oranında hisse satın alımı tamamlandı. 2022’nin ikinci çeyreğinde, katılım sigortacılığı sektöründe faaliyet gösterecek Türkiye Katılım Sigorta ve Türkiye Katılım Hayat şirketleri kuruldu. Plan ve Bütçe Komisyonumuzun kıymetli destekleriyle 7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu yürürlüğe girdi. Üçüncü çeyrekte ise; TVF 2021 yılı bağımsız denetim süreci tamamlandı ve finansal raporlar açıklandı. Fitch Ratings tarafından Türkiye Varlık Fonu’nun kredi notu 'B-' olarak belirlendi. Son çeyrekte de Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin A grubu hisselerinin yüzde 20,93’ünü temsil eden paylar satın alındı.

"KAMU BANKALARINA 111,7 MİLYAR TL TUTARINDA SERMAYE ARTIŞI SAĞLANDI"

2023 yılının ilk çeyreğinde; Türkiye Katılım Sigorta ve Türkiye Katılım Hayat, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan DDK’dan faaliyet izni alarak prim üretimine başladı. Mart 2021’de kullanılan sendikasyon kredisi, 790 milyon EUR tutar ve 2 yıl vadeli olarak yenilendi. Kamu bankalarına 111,7 milyar TL tutarında sermaye artışı sağlandı. İkinci çeyrekte; İstanbul Finans Merkezi (İFM) bankalar etabı faaliyete geçti. 2023 yılının üçüncü çeyreğinde; İstanbul Finans Merkezi Yönetmeliği yürürlüğe girdi. TVF 2022 yılı bağımsız denetim süreci tamamlandı ve finansal raporlar açıklandı. Fitch Ratings tarafından Türkiye Varlık Fonu’nun kredi notu, ülke notuyla paralel şekilde, 'B' olarak açıklandı. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde ise; İFM projesi için 2 milyar TL tutarında Kira Sertifikası ihracı gerçekleştirildi. İFM projesi için 5 milyar TL tutarında köprü kredisi temin edildi.

"TÜRKİYE VARLIK FONU, 2022 YILINDA REKORA İMZA ATARAK NET DÖNEM KÂRINI 19,2 KAT ARTIŞ İLE 11,1 MİLYAR TL’DEN 225,3 MİLYAR TL’YE ÇIKARDI"

Varlıklarda 2022 itibarı ile yüzde 49 kısa vadeli, yüzde 51 uzun vadeli ve 2021 yılı itibarı ile yüzde 44 kısa vadeli, yüzde 56 uzun vadeli olmak üzere dengeli bir dağılım söz konusudur. Konsolide özkaynaklar ise yine geçen yıla göre yüzde 131’lik bir artış ile 396 milyar TL’den 914 milyar TL’ye çıkmıştır. Ana ortak TVF’ye ait özkaynaklar yüzde 146’lık artış ile 311 milyar TL’den 763 milyar TL’ye yükselmiştir. Konsolide hasılat, 62 milyar dolar karşılığı 549 milyar TL’den, 97 milyar dolar karşılığı 1,6 trilyon TL’ye artarak, yaklaşık 3 katına çıkmıştır. Türkiye Varlık Fonu, 2022 yılında rekora imza atarak net dönem kârını 19,2 kat artış ile 11,1 milyar TL’den 225,3 milyar TL’ye çıkardı. Dolar bazında da çok önemli bir artış gerçekleşti; net dönem kârı 9,83 kat artarak 1,3 milyar dolardan 13,6 milyar dolara çıktı. Türkiye Varlık Fonu’nun toplam varlıkları ise yüzde 75’lik bir artışla 3,2 trilyon TL’den 5,6 trilyon TL’ye ulaştı. Dolar bazında ise, toplam varlıklar yüzde 22 artışla 247 milyar dolardan 300 milyar dolara geldi.

"TÜRKİYE MADEN A.Ş 4 PROJE SAHASI ÖNCELİKLENDİRİLEREK SAHA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI"

Türkiye’deki maden varlıklarını uluslararası standartlara göre aramak, projelendirmek ve işletmek amacıyla 2020 yılında Türkiye Maden’i kurmuştuk. Maden çalışmalarımızı da bu şirketimizin çatısı altında gerçekleştirmekteyiz. Türkiye Maden’in en büyük hedefi; başta altın, bakır, kurşun, çinko, demir ve kritik mineraller olmak üzere madenler konusunda dışa bağımlılığı azaltmak, ülke geneline yayılmış istihdam artışı sağlamak, katma değeri yüksek nihai ürünler elde etmeye yönelik yatırımlara yoğunlaşmak ve bu yatırımlar ile ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamak. Şirket bünyesinde 26 adet maden ruhsatı bulunmakta. 4 proje sahası önceliklendirilerek saha çalışmaları başlatıldı. Bunlar; Balıkesir-İvrindi, Akçal Altın Projesi; Kastamonu-Taşköprü Bakır Projesi; Manisa-Çatalçam Altın, Kurşun, Çinko Projesi; Sivas-Divriği Demir Projesi.

"İVRİNDİ'DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE TÜRKİYE’NİN SON YILLARDAKİ EN ÖNEMLİ ALTIN KEŞİFLERİNDEN BİR TANESİ GERÇEKLEŞTİ"

Türkiye Maden A.Ş. tarafından Balıkesir ili İvrindi ilçesinde yürütülen çalışmalar neticesinde Türkiye’nin son yıllardaki en önemli altın keşiflerinden bir tanesi gerçekleşti. Söz konusu keşif için uluslararası standartlarda ve tüm dünyada geçerli kodlara uygun şekilde bir kaynak raporu hazırlandı. Sahada keşfi yapılan kaynağın ötesinde ciddi bir ilave potansiyel de bulunmakta olup kaynak/rezerv artırıcı saha çalışmalarına devam edilmekte şu anda. Yapılan keşfin ivedilikle ekonomimize kazandırılması için fizibilite ve Çevresel Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) çalışmalarına başlandığını da belirtelim. Diğer 3 sahada da çalışmalarımız yoğun biçimde devam etmektedir.

Ömer Fethi Gürer Tarım Kredi Kooperatifi'nin ramazan kolisi fiyatlarını eleştirdi Ömer Fethi Gürer Tarım Kredi Kooperatifi'nin ramazan kolisi fiyatlarını eleştirdi

"PETROKİMYA KOMPLEKSİ PROJESİNİ İSKENDERUN KÖRFEZİ BÖLGESİNDE GELİŞTİRMEKTEDİR"

Türkiye Varlık Fonu olarak, ülkemizin ekonomik kalkınmasını ve büyümesini destekleyecek ve bölgesel istihdamı önemli ölçüde artıracak tekstil, otomotiv yan sanayi, beyaz eşya ve ambalaj gibi alanlarda faaliyette olan tesisler için ithal ham madde bağımlılığını azaltacak ve yeni üretim tesislerinin oluşumuna katkı sağlayacak bir petrokimya kompleksi projesini İskenderun Körfezi bölgesinde geliştirmektedir. İskenderun Körfezi’nin konum olarak belirlenme sebebi ham petrol boru hatları, karayolu, demiryolu ve denizyolu bağlantıları sayesinde ham maddeye erişim kolaylığı ve tüketimin yoğun olduğu yerel pazarlara yakınlığı nedeniyle proje için stratejik ve jeopolitik konumu sebebiyle olmuştur. Projenin temel amacı, Türkiye'nin petrokimya ürünlerinde dış ticaret dengesinin iyileştirilmesidir. Türkiye, sektörün belirli kalemlerinde Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci ithalatçısı olup, en hızlı büyüyen petrokimya pazarları arasında yer almakta.

"TÜRKİYE TEKNOLOJİ FONU'NDAN YARALANMAK İSTEYEN ŞİRKETLERİN FİKRİ VEYA SINAİ MÜLKİYET HAKLARINI YA DA GELİRİNİN ÇOĞUNU TÜRKİYE’DE ELDE ETMESİ GİBİ ÖZELLİKLER ARANACAK"

Türkiye Teknoloji Fonu ile ilgili çalışmalarımız da hızla devam etmekte. Türkiye Yüzyılı vizyonunun bir parçası olan Türkiye Teknoloji fonu, fonların fonu olacak ve Türkiye merkezli girişimlere yatırım yapan fonları destekleyecek. Fon aracılığıyla bu desteklerden faydalanmak isteyen şirketlerden; Türkiye’de kurulmuş olması, mühendislerini veya teknik çalışanlarını Türkiye’de istihdam etmesi, Ar-Ge çalışmalarını ülke içinde gerçekleştirmesi, fikri veya sınai mülkiyet haklarını ya da gelirinin çoğunu Türkiye’de elde etmesi gibi özelliklere sahip olması aranacak. Türkiye Teknoloji Fonu'nun yatırım odağında 'Türkiye-merkezli' teknoloji girişimlerine yatırım yapan girişim sermayesi fonlar, Türkiye’nin stratejik ve teknolojik gelişiminde rol alan girişimlere yatırım yapan girişim fonlar, ve tohum-öncesi, tohum, erken, orta ve geç aşamada girişimlere yatırım yapan girişim fonları yer almakta. Yatırım yapacağımız fonların, Türkiye’nin stratejik ve teknolojik özerkliğini destekleyen öncü şirketler yetiştirmesini hedeflemekteyiz.

"TÜRKİYE KATILIM SİGORTA VE TÜRKİYE KATILIM HAYAT ŞİRKETLERİ 2023 YILININ BAŞINDA ÜRETİM FAALİYETLERİNE BAŞLADI"

Son dönemde ülkemizde yürütülmekte olan Katılım Finans alanındaki bütüncül dönüşüm çalışmaları Türkiye Varlık Fonu tarafından da önemle takip edilmekte. Bu çerçevede, TVF’nin yüzde 100 oranında hissedarı olduğu Türkiye Katılım Sigorta ve Türkiye Katılım Hayat şirketleri katılım sigortacılığı prensiplerine uygun olarak 2023 yılının başında üretim faaliyetlerine başladı. Türkiye Katılım Sigorta ve Türkiye Katılım Hayat aracılığıyla, ülkemizin tasarruf bazının büyümesine katkı sağlanması adına farklı ürün ve alternatiflerin topluma sunulması, Türkiye’de nispeten düşük bir paya sahip olan katılım sigortacılığı sektörünün büyümesinin desteklenmesi, Türkiye’de nispeten düşük olan sigortacılık penetrasyon seviyesinin artırılması, Türkiye ile benzer sosyo-kültürel kimliğe sahip ülkeler dikkate alındığında söz konusu alandaki büyüme potansiyelinden faydalanılması, Türkiye’de katılım sigortacılığının bilinirliğinin artırılması, Türkiye’de Katılım Finans ve Katılım sigortacılığındaki istihdamın genişlemesi için katkı sağlanması, katılım sigortacılığı sektörüne dinamizm kazandırılması hedeflenmektedir.

"ZİRAAT, TÜRKİYE VAKIFLAR VE TÜRKİYE HALK BANKASI’NA TOPLAMDA 111,7 MİLYAR TL ÇEKİRDEK SERMAYE DESTEĞİ SAĞLANDI"

Türkiye Varlık Fonu’nun finansal piyasalarda iyileşme ve derinleşmeyi destekleme misyonu çerçevesinde, Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası’na toplamda 111,7 milyar TL tutarında çekirdek sermaye desteği sağlandı. Finansal piyasalarda istikrar ve derinliği desteklemek hedefimiz doğrultusunda attığımız bu önemli adımla bankaların sermaye yeterlik rasyoları ve likidite yapıları güçlenmiş oldu."

ANKA

Kaynak: