Yargıtay'ın yeni başkanı 25 Mart'ta seçilecek... Can Atalay kararını uygulamayan Muhsin Şentürk de adaylar arasında Yargıtay'ın yeni başkanı 25 Mart'ta seçilecek... Can Atalay kararını uygulamayan Muhsin Şentürk de adaylar arasında

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, TTB'nin Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile üyelerinin görevden alınmasına karar vermişti. İstanbul Tabip Odası bugün İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde kararı protesto etti.

ERDOĞAN: TÜRKiYE TARİHİNDE HEKİMLİĞE YÖNELİK EN ÖNEMLİ SALDIRILARDAN BİRİ

Basın açıklaması öncesi söz alan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan şunları söyledi: 

"30 Kasım 2023 tarihinde TTB Merkez Konseyi görevden alındı. Karardan iki gün önce bir televizyon programında fikrimi sorduklarında samimiyetle, 'Ülkemizde hukukun zerresi kalmışsa takipsizlik kararı verilmesini bekliyorum' demiştim. Ve durum bize gösterdi ki evet ülkemizde hukukun zerresi ne yazık ki kalmamış. Bu yapılan Türkiye tarihinde hekimliğe yönelik en önemli saldırılardan bir tanesi ve son derece antidemokratik."

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ayşen Yavru'nun okuduğu basın açıklamasında ise şunlara yer verildi: 

"KAYYUM UNSURU TAŞIYAN BU DURUMLA HEKİM İRADESİNİN ÖNÜNE GEÇİLMİŞTİR: Zamanı ve mekânı, gecesi ve gündüzü olmayan, olanakları sınırlı, yetkisi az, sorumluluğu ise fersahları aşan bir mesleğin gönüllülerine; Geçmişten bugüne antidemokratik uygulamaların yoğunlaştığı dönemlerde, TTB iktidarların hedefinde olmuştur. Sağlık ortamının yönetiminde yandaş medyanın desteğiyle, hekimlerin tek amacının ekonomik kazanç olduğu algısı oluşturan bir sağlık bakanı görevliyken; ne yazık ki son 20 yılda farklı bir tutum olmadı, hedef büyütüldü. TTB iktidarda kim olduğunu gözetmeksizin bilimsel veriler eşliğinde hekim haklarından ve halkın sağlık hakkından yana açıklamalar yapmaktan geri durmamıştır; amaç dışı faaliyet gösterdiği gerekçesiyle hekimlerin oylarıyla seçilen on bir TTB Merkez Konseyi üyesi görevlerinden alınmış ve yerlerine beş kişilik bir ekip atanmıştır. Atananlar TTB çatısı altındaki çeşitli illerin Tabip Odası başkanlarından olsa da, hekimlerin seçme hakları gasp edilmiştir. Ve 'kayyım' unsuru taşıyan bu durumla hekim iradesinin önüne geçilmiştir.

MAHKEMENİN İDDİA ETTİĞİ AMAÇ DIŞI FAALİYET NEDİR?: Mahkemenin iddia ettiği amaç dışı faaliyetler nelerdir? Pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı'nın sakladığı gerçek verileri kamuoyu ile paylaşmak mıdır? Sağlıkta şiddete yönelik Beyaz Kod kazanımı mıdır? Asistan hekimlerin yıllardır süregelen mücadele sonunda nöbet ertesi izin kazanımı mıdır? İntörn hekimlere maaş hakkı talep etmek midir? Sağlık Bakanlığı'nın gözü önünde katledilen, şiddete uğrayan meslektaşlarımıza sahip çıkan eylemler midir? Doğa ve insan hakları için hekimlerin sözü olması mıdır? Türk Tabipleri Birliği en önemli organlarından olan kol faaliyetleri ile hekimlerin sağlık alanındaki eksikliklere karşı yürüttükleri yapıcı onarı çalışmalar mıdır? Yurdun dört bir yanında üniversitelerde ve eğitim ve araştırma hastanelerinde asistan hekimlerin sesi olmak mıdır? Serbest çalışan hekimlerin özel hastanelere mecbur bırakılmasına karşı sessiz kalınmamak mıdır? Çürümeye bırakılan, terk edilen köklü üniversite hastanelerinin açıklama yapılmaksızın başka bölgelere taşınıp bölünmesi / kapatılmasına karşı çıkmak mıdır? Kadın hekimlerin iş yerlerinde uğradıkları mobbinge, tacize karşı ses çıkartıp onlarla birlikte dayanışma içinde olmak mıdır? Hekimlerin ücret ve özlük hakları için verilen mücadele midir? Hekimlerin gelecek güvencesiyle yaşanabilir ücret talebini dillendirmek midir? Kızamık gibi toplum sağlığını tehdit eden durumlarda yetkililere sorumluluklarını hatırlatmak ve topluma uyarılarda bulunmak mıdır? Deprem bölgesinde kaderlerine terk edilmiş meslektaşlarımızın yanında olmak mıdır?

BU KARARA KARŞI HEP BİRLİKTE DURALIM: Hekimliğin amacı insanların bedensel, ruhsal ve sosyal olarak iyilik halinde yaşamlarını sürdürmesini sağlamak ve yaşatmaktır. TTB'nin amacı ise hekimlerin mesleki ve özlük hakları yanı sıra toplumun sağlık hakkını korumaktır. TTB'nin faaliyetleri ve söylemleri bu çerçevede değerlendirilmelidir. TTB'nin amaçları ve araçları kaynağını yasalardan almaktadır ve yasaldır, meşrudur. TTB bugüne dek iktidarın baskılarına karşı hekimlerin gücüyle mevcudiyetini muhafaza ederek yoluna devam etmektedir. TTB'nin gücü de sesi de hekimlerdir, bu güç ülkede sağlık hizmetlerini yürüten hekim emeğidir. Emeğimize ve meslek örgütümüze sahip çıkalım, hekimlerin iradesini yok sayan bu karara karşı hep birlikte karşı duralım."

ANKA

Kaynak: