Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş) Genel Başkanı Derya Uğur, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmesi için "yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma" koşulunu iptal gerekçesiyle ilgili “Sendika adıyla faaliyet gösteren ancak üyelerinin sorunlarından, hak ve menfaatlerini korumaktan uzak, yöneticileri için birer koltuk veya makam olmaktan öteye gitmeyen kurumların, toplu sözleşme ikramiyesiyle üyelerini baskılayarak, örgütlenme özgürlüğünün önüne geçmesi engellenmiştir” dedi.

Uğur, şunları söyledi:

"Genel Sağlık-İş’in öncüsü olduğu, hazırlığını yaptığı, Anayasa Mahkemesi’ne teslim edilen soyut norm denetimi başvurusu sonucunda yüzde 2’lik baraj, 18 Ocak 2024 tarihi itibarıyla ortadan kalkmıştır. AYM kararı doğrultusunda devam eden süreçte üye sayısı yüzde 2 barajının altında ya da üstünde olsun hiçbir sendikanın hiçbir üyesine toplu sözleşme ikramiyesi ödenmeyecektir.

300 LİRALIK KÜLFET ORTADAN KALKACAKTIR”

Tüm sendika üyelerine toplu sözleşme desteği ödenecektir. Bu kapsamda sendika üyeliği bulunan kamu görevlileri arasında ayrım kalmayacaktır. Yüzde 2’den fazla üyesi bulunan sendika üyeleri ise aylık 300 lira civarında haksız ve hukuka aykırı olarak verilen ve sarı sendikaların üye kayıplarını önlemek adına siyasi iktidar eliyle uygulamaya getirdiği bir rakamdır. Kamu çalışanlarına artık verilmeyecektir. Artık devletin kasasından bu kapsamdaki her bir kamu görevlisi için 300 liralık külfet ortadan kalkacaktır. AYM’nin iptal kararıyla sendika olarak en başından beri savunduğumuz, maddi kazanç sağlama aracı olarak sendikaların görülmesinin önüne geçilmek üzere atılmış önemli bir adımdır.

Bu kapsamda sendika adıyla faaliyet gösteren ancak üyelerinin sorunlarından, hak ve menfaatlerini korumaktan uzak, yöneticileri için birer koltuk veya makam olmaktan öteye gitmeyen kurumların, toplu sözleşme ikramiyesiyle üyelerini baskılayarak, örgütlenme özgürlüğünün önüne geçmesi engellenmiştir. Bugün kamu görevlileri yönünde önümüzde duran en büyük sorun, kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden yoksun kalacak olması değil. Aksine maaş ve ücretlerin yaşam maliyetlerinin karşılayamaması ve dolayısıyla yaşamış olduğu yoksulluktur.

ASIL SORUN ÜCRETLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ”

Sendikaların üzerine düşen, yüzde 2’den fazla üyesi bulunan sendika üyelerinin fazladan aldığı 300 liranın peşine düşmek yerine asıl sorunu görerek, kamu görevlilerinin ücretlerinin iyileştirilmesi, özlük haklarının korunması, mobbingin ortadan kaldırılması ve liyakatli yöneticilerin ilgili görevlere getirilerek tüm kamu görevlilerinin mesleğini özenle yapabilmesinin önünü açmaktır.

Yargıtay Başkanlığı seçimlerinde yine başa dönüldü Yargıtay Başkanlığı seçimlerinde yine başa dönüldü

Sendikamızın yaptığı araştırma ile bir hemşirenin Ocak 2024’ten Şubat 2024’e kadar maaşıyla 205 ekmek veya 334 simiti daha az alabildiği göz önünde bulundurulduğunda, hak kaybı olarak lanse edilen 300 liranın hiçbir kıymeti olmadığı ortadadır. Sendikamız olarak kamu görevlilerinin hak ve çıkarlarını öncüleyen ve gerçek sorunlarını gidermeye yönelik adımlar atmak isteyen tüm emek meslek örgütlerini ve özellikle yürekleri varsa sarı sendikaların yöneticilerini, tüm kamu emekçilerinin insan onuruna yaraşır yaşam ve çalışma koşullarına kavuşması için alanlara, eylem ve etkinlik yapmaya davet ediyoruz."

ANKA

Kaynak: anka