Danıştay 13. Dairesi, Atatürk Havalimanı'ndaki millet bahçesi ihalesinin iptaline karar verdi. Danıştay, ihale sürecinin Cumhurbaşkanlığı'nın icraat programındaki yerine bağlı olarak hızlıca gerçekleşmesinin, "ihalede ivedilik" şartını karşılamadığına hükmetti. Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesi olarak düzenlenmesi için yapılan davet usulü ihalede, ihaleyi kazanan Yapı&Yapı şirketinin 2 milyar 127 milyon 978 bin liralık teklifiyle sonuçlanmıştı.

Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin "Birinci 100 Günlük İcraat Programı" çerçevesinde Atatürk Havalimanı'nda millet bahçesi ve sosyal donatılar inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi için davet usulüyle gerçekleştirilen ihaleyi iptal etmek için dava açmıştı.

Ancak, Ankara 16. İdare Mahkemesi, İBB'nin TOKİ ve Çevre Bakanlığı'na karşı açtığı davanın reddine karar vermişti. İBB'nin temyiz başvurusunu değerlendiren Danıştay 13. Dairesi ise idare mahkemesinin kararında hukuka aykırılık bulunduğunu belirterek, ihaleyi iptal etti.

Danıştay'ın kararında, ihalelerde ivedilik şartının arandığı, ancak davacı idarenin işin önceden öngörülemeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden durumları teknik veri ve dokümanlarla belirlemediği vurgulandı. İhale kapsamında teklif istenen firmaların tamamının yapı ve inşaat firmaları olduğu, ancak özel nitelik taşıması gereken şartların aranmadığına dikkat çekildi.

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı makamının bir işi ivedilikle tamamlanması gereken bir iş olarak nitelendirmesinin, işin ivedilikle yapılmasına gerekçe olarak gösterilemeyeceği ifade edildi. Danıştay'ın kararıyla, ihale işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varıldı.

Editör: TÜRKİYE SAATİ