CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya “İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nde, yeterli temizlik hizmeti verilmediği için doktorların ve hemşirelerin ameliyathaneleri temizlemek zorunda kaldığı doğru mudur? İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nde sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve nitelikli şekilde verilmesi için Bakanlığınızca acilen önlem alınması düşünülmekte midir” diye sordu.

CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, İzmir Şehir Hastanesi’nde ameliyathanelerin temizliğini doktorların yaptığı, hastalarla, malzemeleri ise hemşire ve teknisyenlerin taşıdığı gibi iddiaları Meclis gündemine taşıdı. CHP’li Yücel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi verdi. Yücel, önergenin gerekçesinde şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi, 5 yıl gecikmeli olarak 2023 yılının sonunda açılmıştır. Ancak açıldığı günden bu yana hastanedeki eksiklikler nedeniyle sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalar olduğu basına yansımıştır. Yapılan açıklamalara göre; yüklenici firma üstlendiği temizlik, taşıma, yemek, güvenlik gibi hizmetleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmemektedir. Yerine getirilmeyen bu hizmetler nedeniyle de hastanede hem sağlık çalışanları hem de hastalar mağdur olmaktadır. Ameliyathanelerin temizliğini doktorların yaptığı, hastalarla, malzemeleri ise hemşire ve teknisyenlerin taşıdığı ifade edilmektedir. İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde, sterilizasyon hizmetleri de düzgün şekilde yerine getirmediği için ameliyatların aksadığı belirtilmektedir.

"NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİNE ERİŞİM NEREDEYSE İMKÂNSIZ HALE GELMİŞTİR”

Bunun yanında acil servislerde güvenlik elemanı sayısının çok yetersiz olduğu, şehir hastanesinin çok büyük bir alana yayılmış olması nedeniyle güvenlik elemanlarının hızlı bir şekilde olaylara müdahale etmekte geciktiği, hastanede sadece bir polis memurunun görev yaptığı öğrenilmiştir. Yine yemekhane hizmetlerindeki yetersizlik nedeniyle personelin çoğu zaman yemek yiyemeden çalışmaya devam etmek zorunda kaldığı da tarafımıza iletilen sorunlar arasındadır. AKP, ‘sağlıkta reform’ adı altında, sağlık hizmetlerini önemli oranda özelleştirmiş, muayene süreleri düşürmüştür. Yıllar içinde sağlık alanındaki sorunlar çözülmediği gibi üstüne yenileri eklenmiştir. Ülkemizde artık nitelikli sağlık hizmetine erişim neredeyse imkansız hale gelmiştir.”

CHP’li Yücel’in Bakan Koca’ya yönelttiği sorular ise şöyle:

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NDAN “LOCALS” AÇIKLAMASI: “ ŞİMŞEK’E ATFEDİLEN TUHAF VE AKIL DIŞI SÖYLEMLER KABUL EDİLEMEZ” HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NDAN “LOCALS” AÇIKLAMASI: “ ŞİMŞEK’E ATFEDİLEN TUHAF VE AKIL DIŞI SÖYLEMLER KABUL EDİLEMEZ”

“İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nde temizlik, taşıma, güvenlik ve yemek hizmetleri hangi şirket tarafından karşılanmaktadır? Bu hizmetleri yerine getiren yüklenici firmayla imzalanan sözleşmenin kapsamı nedir? Söz konusu sözleşmede, hastanenin açılışından itibaren 6 aylık sürede ilgili şirketin bir sorumluluğunun olmadığı yönünde bir düzenleme var mıdır? Eğer böyle bir düzenleme varsa sorumlu olduğu hizmetleri geç ve eksik yerine getiren şirkete böyle bir imtiyaz tanınmasının sebebi nedir? Sterilizasyon hizmetlerindeki aksama nedeniyle ameliyatların gecikmesinden ve olası hayati risklerden kim sorumludur? Önergenin yanıtlandığı tarih itibarıyla İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nde, -her biri ayrı ayrı belirtilmek üzere- temizlik, taşıma, güvenlik ve yemek hizmetlerinde kaç kişi çalışmaktadır? İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nde, yeterli temizlik hizmeti verilmediği için doktorların ve hemşirelerin ameliyathaneleri temizlemek zorunda kaldığı doğru mudur? İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nde sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve nitelikli şekilde verilmesi için Bakanlığınızca acilen önlem alınması düşünülmekte midir?”

ANKA

Kaynak: anka