CHP Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, 5 Nisan Avukatlar Günü öncesinde, avukatların mesleki sorunlarını Meclis gündemine taşıdı. Yücel, avukatların mesleki sorunlarının tespiti ve avukatlık mesleği onuruna yakışır şartlarda görevlerini yerine getirmeleri için çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla TBMM’de Araştırma Komisyonu kurulması için önerge verdi.

Yücel, önergenin gerekçesinde, dünyada demokrasisi gelişmiş bütün ülkelerde avukatlığın son derece saygın bir meslek olarak görüldüğünü devlet tarafından da mesleğin itibarının korunması için bütün tedbirlerin alındığını belirterek “Ancak ülkemizde, özellikle AKP iktidarları döneminde avukatlık mesleğinin saygınlığı zedelenmiştir” dedi.

Önergenin gerekçesinde özetle şunlar kaydedildi:

“AKP, AVUKATLARIN GERÇEK SORUNLARINI ÇÖZECEK BİR ADIM ATMAMIŞTIR”

“İktidar, yargının var olan sorunlarını çözmek yerine bu sorunları, aldığı siyasi kararlar ve yargıya doğrudan müdahaleleri ile daha da büyütüp derinleştirmiştir. AKP’nin hukuk devleti ilkesine doğrudan müdahale eden siyasi kararları, avukatların mesleki bağımsızlığını etkilemiştir. Avukatlar arasında kutuplaşmaya neden olacak mesleki düzenlemeleri, avukatlara ve onların meslek örgütü olan barolara rağmen Meclis’ten geçiren AKP, avukatların gerçek sorunlarını çözecek bir adım atmamıştır. Bugün ülkemizde avukatlar, iktidar tarafından sindirilerek baskı altında tutulmaya çalışılan, ekonomik sorunları karşısında yalnız bırakılan ve itibarı da günden güne azaltılmaya çalışılan bir meslek grubu haline getirilmiştir.

“AVUKATLAR SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİNİ BEKLEMEKTEDİR”

Avukatlar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda düzenlendiği gibi, sosyal bir hukuk devleti içinde hak ettikleri yeri almak, mesleklerini bağımsız ve onurlu bir şekilde yapmak ve ekonomik olarak yaşadıkları kuşatılmışlıktan kurtulmak için sorunlarının çözülmesini beklemektedirler.”

“AVUKATLAR SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA BELGESİ HARÇLARINDAN MUAF OLSUN”

Yücel ayrıca, avukatların, silah taşıma ve bulundurma ruhsatlarından alınan vergi, resim ve harçlardan muaf tutulması için 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun Değişikliği Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verdi. Yücel kanun teklifinin gerekçesinde, avukatların görevleri gereği yüksek risk ve tehdit altında çalıştığını vurgalayarakKendileri ile aynı görev tanımı içinde bulunan yargı mensupları, silah taşımasına veya bulundurmasına yetki veren kayıt ve belgelerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulurken avukatların buna dahil edilmemesi, avukatları daha korumasız bir duruma sokmaktadır” dedi. Bu durumun Anayasa’nın eşitlik ilkesine de aykırı olduğunu vurgulayan Yücel, “Son dönemde avukatlara yönelik saldırıların da artmış olduğu göz önüne alındığında, silah taşımasına veya bulundurmasına yetki veren kayıt ve belgelerdeki kamu görevlilerine tanınan vergi, resim ve harç muafiyetinden avukatların da faydalandırılması bir zorunluluktur” ifadelerini kullandı.

CHP’li Bakırlıoğlu: “Bir ülkede bir yılda 585 milyar liralık pazarlık usulü kamu ihalesi yapılıyorsa..." CHP’li Bakırlıoğlu: “Bir ülkede bir yılda 585 milyar liralık pazarlık usulü kamu ihalesi yapılıyorsa..."

ANKA

Kaynak: anka