CHP Yurt Dışı Birlikleri İkinci Yüzyıl Vizyon Çalıştayı'nda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yurt dışını da kapsayan geniş değerlendirme konuşmasından sonra farklı başlıklarda katılımcılar yurt dışı örgütlenmesinin ikinci yüzyıl vizyonuna yönelik konuşmalar yaptı. İki gün süren çalıştay sonucunda alınan kararlar da sonuç bildirgesi olarak kamuoyuna duyuruldu.

CHP’nin yurt dışında üye kampanyası başlattığı belirtilen bildirgede, şunlara yer verildi: 

-2010 yılından itibaren yurt dışında devam eden CHP yurt dışı örgütlenmesi, bundan sonra ihtiyaç olan ülkelerde federasyon örgütlenme modeli üzerinden yürüyecektir. Avusturya ve Almanya’da kurulan federasyonların model alınarak ihtiyaç duyulan yurt dışı birliklerinde federasyonlaşmaya gidilmesi ve federasyonlaşma sürecinin tamamlanmasından sonra da CHP Yurt Dışı Konfederasyonu kurulması karar altına alınmıştır.

-Henüz örgütlenmenin olmadığı ülkelerde örgütlenme kararı alınmıştır.

-47 yıl aradan sonra 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde birinci parti olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı Özgür Özel’in de belirttiği gibi, partimizin yurt dışında da birinci parti olması için cam tavanı kırarak çalışmaların ve örgüt yapısının güçlendirilmesi, etki alanının genişletilmesi amacıyla, tüm yurt dışı örgütlerinde 1 Eylül 2024 ve 31 Aralık 2024 tarihleri arasında üye kampanyası yapılmasına karar verilmiştir.

CHP'den AYM'ye başvuru... "Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiğini bir önerge ile yasaya sokmak, Anayasa tanımamazlıktır" CHP'den AYM'ye başvuru... "Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiğini bir önerge ile yasaya sokmak, Anayasa tanımamazlıktır"

-31 Aralık 2024’te üye kampanyasının sonuçlanmasından sonra CHP Genel Merkezi ile koordineli ve şeffaf şekilde geniş katılımlı ve halka açık CHP Yurt Dışı Birliklerinin kongrelerinin planlanmasına karar verilmiştir.

-CHP yurt dışı birliklerinin tümüyle kurumsal bir yapıya büründürülmesi amacıyla dijital sistemlerinin geliştirilmesi ve CHP Genel Merkezi’yle entegre edilmesine karar verilmiştir.

-CHP Yurt Dışı Birliklerinin üye ve seçmenlerine ulaşması, kamuoyuna da gerekli mesajların verilmesi için ortak bir internet sayfası ve sosyal medya hesaplarının açılması karar verilmiştir.

-Yurt dışı birliklerindeki yöneticilerin ve üyelerin CHP’nin politik yaklaşımı ve temel değerlerine uygun şekilde eğitim alabilme imkanlarının geliştirilmesi amacıyla Parti Okulunun yurt dışı birlikleri kapsayacak şekilde yapılandırılması için tavsiye kararı alınmıştır.

-CHP Genel Merkezi ile kurumsal bağı bulunan yurt dışı birlikleri dışında hiçbir derneğin veya kurumun, CHP’nin logosunu ve kurumsal kimliğini kullanmaması için CHP Genel Merkezinin gerekli hukuki tedbirleri almasına yönelik tavsiye kararı alınmıştır.

-Bulunduğumuz ülkelerdeki sosyal demokrat parti ve kuruluşlarla iş birliğinin ve dayanışmanın geliştirilmesi, düzenli toplantıların yapılması, yükselen aşırı sağcılığa ve ırkçılığa karşı mücadele başta olmak üzere sosyal devletin güçlendirilmesi için ortak çalışmaların yapılması karar altına alınmıştır.

-Bu kararın hayata geçmesi için CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de Başkan Yardımcısı olduğu Sosyalist Enternasyonel çalışmalarının yaygınlaştırılması benimsenmiştir.

-Türkiye’de yerel seçimlerde gerçekleşen Türkiye İttifakı ruhunun yurt dışına taşınması için demokrasiyi, eşitliği ve adaleti önceleyen göçmen kurumlarıyla ortak çalışmaların yapılmasına karar verilmiştir. 

-Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçim vaatlerinde yer alan yurt dışının yeni bir seçim bölgesi olarak tanımlanması, seçme hakkı dışında seçilme hakkının da verilmesi kararını da destekleyen CHP yurt dışı birlikleri çalıştayı, CHP yurt dışı konfederasyonun Parti Meclisi ve MYK başta olmak üzere partinin yönetim organlarında, milletvekili aday listelerinde, kadın ve gençlik kolu MYK’larında doğrudan temsil edilmesi için tavsiye kararı alınmıştır. 

- CHP Yurt Dışı Birlikleri İkinci Yüzyıl Vizyon Çalıştayı, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızın yaşadığı temel sorunların çözümü için çalışmaları yükseltme kararı almıştır. Yurttaşlarımızın; sağlık hizmetlerinden emekliliğe, askerlik ücretinden araç ve telefon kısıtlamalarına, uçak bileti fiyatlarından cenaze hizmetlerine, Türkçe eğitimden ehliyet kullanımına, konsolosluk hizmetleri ve ücretlerinden çifte vatandaşlığa kadar her sorun, çözüm için CHP Yurt Dışı Birlikleri'nin birinci derecede önceliğidir. 

Kaynak: anka