Büro Emekçileri Sendikası (BES) Genel Başkanı Özer Avanaş, “Dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarının Ocak 2024 için 21 bin 953 lira, bekâr çalışanın yaşam maliyeti ise 26 bin 712 lira olarak tespit edilmiştir. Yine 2024 Ocak ayı içerisinde  gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu aylık harcamalarının toplam tutarı kısacası yoksulluk sınırı 56 bin 942 lira olarak tespit edilmiştir” dedi.   

BES Genel Başkanı Özer Avanaş,  BES Araştırma Merkezi’nin tespit ettiği ocak ayı açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin şunları söyledi:

“YOKSULLUK SINIRI 56 BİN 942 LİRA OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİR”

“Gıda madde fiyatları üzerinden yapılan hesaplamaya göre dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Ocak 2024 için 21 bin 953 lira, tek bir (bekâr) çalışanın yaşam maliyeti ise 26 bin 712 lira olarak tespit edilmiştir. Yine 2024 Ocak ayı içerisinde  gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu aylık harcamalarının toplam tutarı kısacası yoksulluk sınırı 56 bin 942 lira olarak tespit edilmiştir.  

Merkez Bankası 2024 yılı için enflasyon tahminini mayıs ayında yüzde 73,0, hükümetin OVP’de ise 2025 yılı için yüzde 15,2 olarak açıklanmıştır.  Hükümet 2024 yılı için memurlara yüzde 25, 2025 yılı için toplam yüzde 11 teklif ile kendi enflasyon beklentilerinin bile altında kalmıştır. 

“2002 YILINDA EMEKLİ AYLIKLARININ ASGARİ ÜCRETE ORANI; 1.31, 2024 YILINDA İSE 0.59'A GERİLEMİŞTİR”

Kamu emekçilerine ve emeklilerine 2023 yılının ikinci yarısı olan temmuz ve aralık dönemindeki yaşanan aşırı fiyat artışlarından kaynaklanan gelir kaybını oluşturan yüzde 37,57 enflasyon farkına (enflasyon farkı zam değildir) toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan yüzde 15 zammını ekleyerek yüzde 49,25 maaş artışı yaptığını müjdeleyen iktidar, aynı oyunun akşam pazarlarının geç saatlerine mahkûm ettiği milyonlarca emekliye de yapmakta bir beis görmemiştir. 

Yıllar itibarıyla emekli aylıklarındaki değişime bakıldığında; 2002 yılında emekli aylıklarının asgari ücrete oranı; 1.31. 2003 yılında, 1.47 iken; 2023 yılında bu oran 0.88'e, 2024 yılında ise 0.59'a gerilemiştir.

“'MÜJDE' OLARAK AÇIKLANAN HER İYİLEŞTİRMENİN EMEKLİLERİN YAŞADIĞI AŞIRI MAĞDURİYETİ ORTADAN KALDIRMAYACAĞI BİLİNMELİDİR”

İktidarın her ücret artış döneminde daha fazla açlığa mahkûm edildiği ve büyük bir müjde olarak sunulan açıklamalarla emeklilerin durumunun düzelmeyeceği ve düzelemeyeceği ortadadır.  Peki emekliler ve emekli aylıkları nasıl gelindi? 2008 yılında yine büyük bir müjde olarak sunulan 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Reform kanunuyla emekli aylığı bağlama kriterleri olan; güncelleme katsayısı, aylık bağlama oran, emekli aylıklarında alt sınır, emekli aylıklarının artırılma yöntemi, emekliler aleyhine değiştirilmiştir.

 5510 sayılı kanunda yapılan ve yaşanan mağduriyetin asıl sebebi olan bu yapısal sorunlar giderilmeden, emekliler lehine yeniden bir düzenleme yapılmadan ve emekli aylıkları insan onuruna yaraşır bir düzeye getirilmeden 'müjde' olarak açıklanan her iyileştirmenin emeklilerin yaşadığı aşırı mağduriyeti ortadan kaldırmayacağı ve emeklilerin kabusu olmaya devam edeceği bilinmelidir.”

ANKA

Kaynak: anka