MSB: 12 terörist havadan etkisiz! MSB: 12 terörist havadan etkisiz!

Anayasa Mahkemesi'nin; Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile 132 milletvekilinin açtığı iptal davası sonucu, 7429 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik yapılmasına Dair Kanunun, 1. Maddesiyle 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna eklenen geçici 31. Maddenin iptaline ilişkin 18 Ocak 2024’te verdiği kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre; 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’a eklenen geçici 31. maddenin birinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline oybirliğiyle karar verildi.

ANKA

Kaynak: anka