Sezgin Tanrıkulu: "Diyarbakır'da mülki idare amirleri, doğrudan doğruya AKP üyesi gibi çalışıyor" Sezgin Tanrıkulu: "Diyarbakır'da mülki idare amirleri, doğrudan doğruya AKP üyesi gibi çalışıyor"

AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, TBMM Genel Kurulu’nda Yargıtay’ın 2024 bütçe kanun teklifi üzerinde konuştu. Özkaya, şunları söyledi:

“Yargıtay Başkanlığımızın bir kısım talepleri var… Yargıtay ve Danıştay üyeliklerinin 12 yılla sınırlandırılmasının değiştirilmesini arzu ediyorlar; birikim, içtihatlardaki devamlılık, süreklilik ve tecrübenin taşınması açısından. Bu mutlaka doğru ve faydalı. Şahsi kanaatim, mesleğinde 20-25 yılı tamamlamış, 50 yaşı geçmiş kıdemli hakimlerin Anayasal düzeye taşınarak, Yargıtay’a emekliliğine kadar seçilmesinde fayda mülahaza ediyorum.

Yargıtay ve Danıştay’da; Başkan, Daire Başkanı, Başkanvekili, Başsavcıların salt çoğunlukla seçilmesi meselesi… Yüce Meclis bile başkanını en geç dördüncü turda seçiyor. Bu başkanlarımızın seçilmesi, bazen yüksek mahkemelerde aylarca sürüyor. Yüzlerce tur. Bu hususun Meclis’teki gibi bir düzenlemeyle, anayasal değişiklikle; en geç dördüncü turda seçilmesi ve Yargıtay ve Danıştay’ın da gün kaybı olmaksızın görevlerine devam etmesinin doğru ve faydalı olmasını... Aksi halde bunların ciddi bir zaman ve efor kaybettiğini görüyorum…

Anayasa Mahkememizin kuruluş kanununda birkaç hüküm var. Birincisi 21. maddede; Anayasa Mahkemesi’nin 15 üyesi var. 10 üye ile toplanabiliyor. Ve salt çoğunlukla karar veriyor. Yüce Meclis, 600 milletvekili ile bir karar verse, bir kanun çıkartsa; Anayasa Mahkemesi 10 üyesi ile toplanabiliyor, 5 üyesi ile başkanın tarafındaki verilen karar ile Yüce Meclis’in kararını iptal edebiliyor. Ben bunun; erkler arasındaki temel, asli ve kurucu unsur olan Meclis’in iradesine bir tahakküm olduğunu düşünüyorum. Bunun mutlaka değiştirilmesi gerektiğini, en az 2/3 çoğunlukla karar verilmesini, aksi halde bunun bir ciddi erkler arasında sıkıntı yarattığı kanaatindeyim. Bunu, Yüce Meclis’in takdirine sunuyorum.”

ANKA

Kaynak: