TÜİK, 2021 yılı girişim özelliklerine göre uluslararası hizmet ticareti istatistiklerini bugün yayınladı. Uluslararası hizmet ticareti istatistikleri (seyahat hariç) verileri ile yapısal iş istatistikleri ve yabancı kontrollü girişim istatistikleri verileri eşleştirilerek uluslararası hizmet ticareti yapan girişimlerin özellikleri elde edilen verilere göre, hizmet ihracatının yüzde 58,7’si, hizmet ithalatının ise yüzde 55,4’ü büyük ölçekli girişimler tarafından yapıldı.

HİZMET İHRACATININ YÜZDE 7,1’İNİ MİKRO ÖLÇEKLİ GİRİŞİMLER YAPTI 

TÜİK verilerine göre, hizmet ihracatının yüzde 7,1’ini yapan 1-9 çalışanı olan mikro ölçekli girişimler, toplam hizmet ihracatı yapan girişimlerin yüzde 69,2’sini oluşturdu. Çalışan sayısı 10-49 kişi olan küçük ölçekli girişimlerin hizmet ihracatındaki payı yüzde 15,7 iken 50-249 kişi olan orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 18,3 oldu. Hizmet ihracatı yapan girişimlerin yüzde 2,4’ünü oluşturan 250 ve daha fazla kişinin çalıştığı büyük ölçekli girişimler, hizmet ihracatının yüzde 58,7’sini yaptı.

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ GİRİŞMLERİN İTHALATTAKİ PAYI YÜZDE 9,4

Hizmet ithalatı yapan girişimlerin yüzde 53,3’ünü oluşturan 1-9 çalışanı olan mikro ölçekli girişimler, hizmet ithalatının yüzde 5,6’sını yaptı. Çalışan sayısı 10-49 kişi olan küçük ölçekli girişimlerin hizmet ithalatındaki payı yüzde 9,4 olurken 50-249 kişi olan orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 17,2 oldu. Hizmet ithalatının yüzde 55,4’ünü, hizmet ithalatı yapan girişimlerin yüzde 5’ini oluşturan 250 ve daha fazla kişinin çalıştığı büyük ölçekli girişimler gerçekleştirdi.

BİLGİ VE İLETİŞİMDE 1 MİLYAR 928 MİLYON DOLAR HİZMET İTHALATI YAPILDI

Toplamda 34 milyar 728 milyon dolar olan hizmet ihracatının 23 milyar 579 milyon dolarını ulaştırma ve depolama faaliyetindeki girişimler gerçekleştirirken bilgi ve iletişim faaliyetindeki girişimlerin hizmet ihracatı 3 milyar 62 milyon dolar oldu. Hizmet ihracatında 2 milyar 935 milyon dolar imalat sanayindeki girişimler tarafından yapılırken ana faaliyeti finans ve sigortacılık olan girişimlerin hizmet ihracatı 1 milyar 385 milyon dolar oldu. Hizmet ticaretinde 28 milyar 64 milyon dolarlık ithalatın 8 milyar 978 milyon doları imalat sanayinde faaliyet gösteren girişimler tarafından yapıldı. Hizmet ithalatındaki 5 milyar 389 milyon dolar, ana faaliyeti toptan ve perakende ticaret olan girişimlere ait iken 2 milyar 181 milyon dolarlık hizmet ithalatı finans ve sigorta faaliyetinde bulunan olan girişimlerin oldu. Bilgi ve iletişim faaliyetindeki girişimler ise 1 milyar 928 milyon dolar hizmet ithalatı yaptı.

DİSK-AR’ın raporuna göre 2023’te hissedilen yıllık enflasyon yüzde 106,9 oldu DİSK-AR’ın raporuna göre 2023’te hissedilen yıllık enflasyon yüzde 106,9 oldu

HİZMET TİCARETİNDEKİ EN YÜKSEK PAY TAŞIMACILIKTA OLDU

Hizmet ticaretinde en yüksek paya sahip olan taşımacılık hizmetlerinde yapılan ihracatın yüzde 89,5’i, ithalatın ise yüzde 85,1’i Türkiye kontrolündeki girişimler tarafından gerçekleştirildi. Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri ihracatında Türkiye kontrollü girişimlerin payı yüzde 49,5 iken yabancı kontrollü girişimlerin payı yüzde 50,5 oldu. Fikri mülkiyet hakları kullanım hizmetleri ithalatının yüzde 66,7’si, diğer iş hizmetleri ithalatının yüzde 52,7’si yabancı kontrollü girişimler tarafından yapıldı.

ANKA

Kaynak: